به گزارشافکارخبر،فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در نشست امروز کمیسیون ویژه بررسی متن برجام، در پاسخ به سؤالی درباره نقل قول مطروحه از وی در رسانه‌های غربی مبنی بر اینکه " ما زمانی روی سلاح هسته‌ای هم کار کرده‌ایم "، گفت: این موضوع به شدت تکذیب می‌شود و اگر افرادی نقل قول، مصاحبه، مکتوبه و چیزی دارند، ارائه کنند.

وی با بیان اینکه زمانی که من مسئولیت سازمان را به عهده گرفتم، حدود شش هزار سانتریفیوژ در کشور وجود داشت و کارخانه ساخت سانتریفیوژ هم تعطیل شده بود، افزود: چنین وضعی به معنی خالی بودن تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مذاکرات بود، از این‌ رو کارخانه ساخت سانتریفیوژ‌ را به سرعت راه‌اندازی کرده و در راستای آن تولید نسل دوم سانتریفیوژها را شروع کردیم.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی افزود: همچنین فردو به منظور غنی‌سازی آماده و از حالت تحقیقاتی خارج شد، البته چنین تصمیمی با تأیید و موافقت صالحی گرفته شد و ایشان با خارج شدن فردو از وضعیت تحقیقاتی به تولیدی موافقت کرد، به هر حال افزایش سانتریفیوژ‌ها صورت گرفت اما تزریق گاز به سانتریفیوژهای باقی مانده به دولت جدید کشیده شد، از این‌ رو از دولت یازدهم در این رابطه نظر خواسته شد که در نهایت پاسخی به آن ندادند و موضوع راکد ماند.

عباسی با اشاره به موضوع مربوط به واکنش غربیها نسبت به ارائه اطلاعات اشتباه از سوی ایران به آژانس، گفت: روزنامه اعیان در یک مصاحبهای از بنده شنیده بود که من گفتم چون سرویسهای جاسوسی به دنبال کسب اطلاعات از ما هستند، ما اطلاعات غلطی به آنها میدادیم. مصاحبه مذکور موجب شد که غربیها تلقی کنند که ما به آژانس اطلاعات غلط دادهایم در حالی که اینگونه نبود.