به گزارش افکارخبر، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه نامه ای را برای همه اعضای کنگره ارسال خواهد کرد که در آن خطوط کلی تعهدات امنیتی آمریکا در قبال ارژیم صهیونیستی و کشورهای عربی خلیج فارس با توجه به موافقتنامه هسته ای ایران ترسیم شده است.

مقامات وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه گفتند این نامه کمی پیش از سخنرانی کری درباره موافقتنامه هسته ای ایران در فیلادلفیا در اختیار اعضای کنگره قرار خواهد گرفت.

این مقامات افزودند سخنرانی کری که یک هفته پیش از بازگشت کنگره به کار خود انجام می شود، بر چگونگی امن تر شدن آمریکا و متحدانش در صورت اجرای این موافقتنامه متمرکز خواهد بود.