به گزارش افکارخبر، محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ما با فرهنگ جهادی کشور را نجات دادیم. فرهنگ جهادی میتواند جوانی را که تاکنون رکعتی نماز نخوانده به عرصه مسئولیت وارد کرده و با وی کاری کند که یک شبه ره صد ساله را در پیش گیرد، چرا که فرهنگ جهادی دارای خلوص و صداقت بوده و نفاق، دروغ و دورویی جایی در آن ندارد.