به گزارش افکارخبر، اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی‌کننده به متن جمع‌بندی مذاکرات ایران با کشورهای ۵ + ۱ صبح امروز برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای کشورمان به سایت هسته‌ای نطنز رفتند.

اعضای کمیسیون ویژه برجام که اکنون در حال بازدید از سایت نطنز هستند، قرار است پس از بازدید از این سایت، در سفر یک روزه خود از سایت فردو نیز بازدید کنند.

کمیسیون ویژه رسیدگیکننده به متن جمعبندی مذاکرات ایران با کشورهای ۵+۱ با رای نمایندگان مجلس برای بررسی برجام تشکیل شد و تاکنون جلساتی را با اعضای تیم مذاکرهکننده فعلی و تیم مذاکره کننده سابق در مورد تاریخچه مذاکرات هستهای و چارچوبهای آن برگزار کردند.