به گزارش افکارخبر، ابوالفضل قناعتی در خصوص شروع رزمایش اقتدارثارالله و پیامدهایی که برای دشمنان منطقه و فرامنطقه ای خواهد داشت اظهار داشت: در چندین سال گذشته تحرکات سیاسی و گروهک های تروریستی در منطقه رو به افزایش بوده است و موجب ناامنی و کشتار مردم غیرنظامی در منطقه شده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به این شرایط لازم است که قدرت نظامی و دفاعی کشور به طور ۱۰۰ درصد آمادگی در مقابل هرگونه تهاجم دشمن و گروه های تروریستی داشته باشند. درست است که روابط سیاسی و سیاست خارجه جمهوری اسلامی بهبود پیدا کرده است و تعاملات خوبی با کشورهای منطقه و فرامنطقه داریم، اما یک سری از افراد و کشورها هستند که می خواهند از این موضوع سوءاستفاده کنند و به خاک جمهوری اسلامی دست درازی کنند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که بایستی از آرمان های انقلاب اسلامی به گفته حضرت امام(ره) دفاع کنیم خاطرنشان کرد: برخی از کشورهای زورگو می خواهند به کشورهای ضعیف مسلمان منطقه اعلام کنند که ایران دیگر حمایت از آنان را در برنامه ندارد که با برگزاری چنین رزمایش هایی من الجمله رزمایش اقتدار ثارالله می توان نشان داد که چنین اظهارنظرهایی خلاف واقع است و ایران حامی کشورهای مسلمان منطقه است.

قناعتی در ادامه تصریح داشت: به کشورهای زورگو اعلام می کنیم که درست است که سر یک میز به توافق رسیده ایم، اما جمهوری اسلامی این آمادگی نظامی و دفاعی را دارد که در مقابل هرگونه تهدید نظامی مقابله جدی کند و از این موضوع نیز کوتاه نخواهد آمد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری چنین رزمایش هایی به امنیت کشور اضافه خواهد کرد اظهار داشت: چنانچه امنیت منطقه برقرار شود، خود به خود امنیت جمهوری اسلامی تضمین شده خواهد بود. به هر حال برگزاری رزمایش اقتدار ثارالله نشان دهنده آمادگی و توان نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی در منطقه و به خصوص دشمنان منطقه و فرامنطقه خواهد بود.

دانلود