به گزارش افکارخبر، جعفر سرقینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از جلسه اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ضرورت جایگزینی معدن به جای درآمدهای ارزی نفت، کمیته ویژه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری مطالبات بخش معدن که مدنظر ایشان است، تشکیل شده و به مرتب مسائل را پیگیری خواهد کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، جلسات این کمیته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود و در آن هم تاکید شده است که تمرکز ویژه ای بر اکتشافات معدنی صورت گیرد، چراکه موضوع اصلی این است که ایران باوجود دارا بودن ذخایر بسیار معدنی، اکتشافات گسترده ای صورت نداده است و همین امر، منجر به این شده تا نتواند از درآمدهای سرشار ارزی معدن استفاده کند.

وی تصریح کرد: تمرکز اصلی وزارت صنعت در بخش معدن بر اکتشافات صورت خواهد گرفت، ضمن اینکه وزیر صنعت تاکید بسیاری بر جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره های ارزش تولیدات معدنی داشته است که به عنوان یک خط مشی، در معاونت معدنی پیگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر اعضای هیات دولت گفته است: «آنچه به من گزارش شده[این است که] ما حدّاکثر پانزده درصد از ظرفیّت معدنی کشور را داریم استحصال می کنیم؛ پانزده درصد! ما معدن را باید جایگزین نفت کنیم؛ یعنی واقعاً بایستی ما بتوانیم.

من سالها پیش - شاید بیست سال پیش - در دولتِ آن‌وقت گفتم. ما باید کاری بکنیم که هر وقت اراده کردیم، بتوانیم سر چاه‌های نفت خودمان را ببندیم؛ نه از کمبود مشتری بترسیم، نه از نداشتن بازار بترسیم، نه از نداشتن پول بهای نفت بترسیم؛ باید به اینجا برسیم.

خب ما واقعاً بایستی به فکر بیفتیم؛ برای نفت باید جایگزین‌[قرار داد]. می‌بینید نفت چه وضعی پیدا کرده! یک اشاره‌ قدرتها و عناصر خبیثمنطقه با همدیگر، موجب می شود که نفت ناگهان از صد دلار بیاید به چهل دلار! از وقتی که از صد دلار شروع کرده تنزّل تا حالا، مگر چند ماه طول کشیده؟ خب، این قابل اطمینان نیست؛ آدم نمی تواند این را جزو سرنوشت اقتصاد کشور و گذران زندگی یک کشور[بداند] و آن را مربوط کند به یک چنین چیزی. نفت مال ما است،[امّا] هم اختیارش دست دیگران است، هم درآمد بیشترش مال دیگران است.

بیشتر از آن‌قدری که ما از صادرات نفت استفاده می کنیم، آن دولتِ واردکننده‌ نفت در اروپا یا در جای دیگر دارد استفاده می کند، که مالیات می گیرد و فلان می گیرد. ما نفتمان را داریم می دهیم، پول می گیریم؛ او نفت را می گیرد از ما و از مردم خودش پول میگیرد. استفاده‌ آن دولتها بیشتر از دولت ما است از فروش نفت. این چه معامله‌ پُرخسرانی است.

خب یک جاهایی ما مجبوریم البتّه نفت را تولید کنیم، چاره‌ای نداریم امّا من واقعاً از ته دل خوشحال نمیشوم آن‌وقتی که ما آمارِ افزایش صادرات و افزایش تولید را[می‌شنویم]؛ همیشه به این فکر میکنم که ما باید جایگزین برای این پیدا بکنیم. بنابراین اگر بخواهیم جایگزین پیدا کنیم، یکی از بهترین جایگزین‌ها معادن است.

آنوقت [در مورد] معادن هم بایستی از خامفروشی معادن بشدّت پرهیز کنیم. معادن باارزشی ما داریم. در استان کرمان یا در جنوب خراسان، سنگهای فوقالعاده باارزشی وجود دارد. [اینکه] ما این سنگ را همینطور یک دفعهای بِکَنیم، بفرستیم ایتالیا که آنها بعد تبدیل کنند و ارزش افزودهاش را چند ده برابر ببرند، احیاناً گاهی برای خود ما هم آنها را بفرستند و صادر کنند داخل کشور ما، آدم خیلی زورش میآید که یکچنین چیزی بشود. بنابراین، این هم یک مسئله است. و بهنظر من در قضیّه معدن هم مسئله بخش خصوصی مهم است. و استانها هم آنطور که به من گزارش شد، استاندارها و افرادی از این قبیل اظهار می کنند که می توانند بخش خصوصی را وارد کنند در قضیّه معدن و در بعضی جاهای دیگر.