به گزارشافکارخبر، پس از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ظلم به دانشجویان بورسیه، جلسه مشترکی بین کمیسیون‌های اصل نود و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با دعوت از دیوان محاسبات کشور برگزار شد، طی صورتجلسه این نشست تخلف و فرافکنی وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها تصریح‌ و اکثریت قریب به‌اتفاق اعضای جلسه خواستار معرفی مسئولین متخلف ذی‌ربط به قوه قضائیه شدند.

همچنین به دلیل اینکه دانشجویان بورسیه از سوی شورای مرکزی بورس وقت واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند و از این طریق حقوق مکتسبه‌ای برای آنان ایجادشده است، اعضای جلسه هرگونه ورود، ابطال یا تعلیق تحصیل و بورسیه سایر دانشجویانی که به تأیید شورای مرکزی بورس رسیده است را فاقد وجاهت قانونی دانستند.

اما طی روزهای اخیر دانشگاه علم و صنعت پروفایل آموزشی تعدادی از دانشجویان را بسته و از آنها درخواست پرداخت ۵۰ میلیون تومان کرده است و این در حالی است که این دانشجویان از سوی شورای مرکزی بورس وقت واجد شرایط تشخیص داده شده‌ بودند.