به گزارش افکارخبر، روزنامه آرمان در شماره ۲۸۴۲ امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۴ در صفحه نخست مطلبی را تحت عنوان " دبیر کل سازمان ملل به تهران می‌آید " به چاپ رسانده است که به جای انتشار عکس بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، تصویر یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را منتشر کرده است!