گروه سیاسی

- سخنانی از زبان رحمانی فضلی اخیرا منتشر شد که اگر یک کلمه از آن در دولت نهم از زبان مسئولان دولتی بیان می شد شاید آتش فتنه ۸۸ بیش از اینها شعله می گرفت. لندن نشینان سلامت انتخابات را زیر سوال می بردند. سران فتنه به استناد همین حرف مردم را به خیابانها دعوت می کردند و فائزه هاشمی همین جملات را در خیابانها به پیراهن عثمان تبدیل می کرد. اما این جملات را وزیر کشور دولت یازدهم به زبان رانده و به جمله " شوخی کردم " به جای عذر خواهی بسنده کرده است.

رحمانی فضلی در مصاحبه ایگفته است " البته عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است ۸ سال رئیس جمهور باشند! " سخنی که بیش از هر چیز دلسوزان نظام را نگرن کرد.

البته آقای وزیر قبلا هم از این دست سخنان داشته است. وی چندی پیش درباره ورود پولهای کثیف به انتخابات سخن گفت و فضای جامعه را برای مدتی به التهاب کشاند اما پس از مدتی حرف خود را پس گرفت و عذر خواهی کرد. گویا سریال " شوخی کردم! " های دکتر پایانی ندارد.
صیانت از آرای مردم، نه تنها در دیدگاه امام و رهبری به عنوان یک اصل مطرح است بلکه در قانون اساسی نیز از جمله وظایف شخص وزیر کشور می باشد. در چنین شرایطی آیا شوخی با مهمترین فاکتور مردم سالاری دینی صحیح است؟

اگر این خطا به شوخی از زبان محمود احمدی نژاد مطرح شده بود آیا شما می پذیرفتید یا اینکه دوستان شما در رسانه های زنجیره ای شان "وا دموکراسیا" سر می دادند؟ وزیر محترم کشور بهتر از همه می دانند که "هرسخن جایی و هر نکته مکانی دارد" با اصولی که شالوده یک انقلاب را تشکیل می دهد شوخی صحیح نیست.