به گزارشافکارخبر،" ولید معلم " در استقبال از " حسین امیر عبداللهیان " معاون وزیر امورخارجه کشورمان گفت: سوریه از مواضع برادران ایرانی که در کنار این کشور ایستادند، و از سوریه در دفاع از ملت و خاک این کشور حمایت کردند، قدردانی می کند.

معلم خاطرنشان کرد: اراده مردم و رهبری سوریه تضمین کننده پایداری و تحقق پیروزی ها در قبال تروریسم تکفیری است؛ تروریسمی که در حال نابود کردن تمدن و کشتار مردم است و توجهی به ارزشها و اخلاق و حتی ادیان ندارد.

امیرعبداللهیان نیز در این دیدار بر حمایت مردم و دولت ایران از سوریه در نبرد با تروریسم برای خروج از بحران و اجرای مطالبات مردم این کشور تأکید کرد.