به گزارشافکارخبر،مجتبی شاکری عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره پیروزی اصولگرایان در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران که به ریاست چمران در این شورا منجر شد، گفت: آنچه که در انتخابات اخیر شورای شهر تهران اتفاق افتاد نماد همدلی و همزبانی بود که بین جریان اصولگرا رقم خورد.

وی تأکید کرد: نتیجه این همدلی و همکاری به دست آوردن ریاست شورای شهر تهران و همچنین اکثریت هیأت رئیسه این شورا بود. البته تأثیر این انتخاب هم در مدیریت شهری بسیار قابل مشاهده خواهد بود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اتحاد اصولگرایان در شورای شهر تهران می‌تواند در کل کشور در بین جریان اصولگرا فراگیر شود، تصریح کرد: مجموعه اصولگرایان می‌توانند در انتخابات آتی با یکپارچگی و همدلی و همزبانی موفقیت‌های پیشین خود را تکرار کنند.

شاکری خاطرنشان کرد: یکی از دلایل پیروزی اصولگرایان در انتخابات اخیر متکی بودن بر استدلال و رفتار جمعی و حرکت در مسیر صحیح بود. همچنین پیوند میان نظر و عمل یکی دیگر از علل موفقیت در انتخابات اخیر بود.