به گزارشافکارخبر،احمد حکیمی پور عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به تاثیر برگزاری رزمایش اقتدار ثارالله(ع) در توان دفاعی نیروهای مسلح گفت: رزمایش اقتدار ثارالله(ع) باعثبالا رفتن توان دفاعی نیروهای مسلح به خصوص بسج و سپاه می شود و برگزاری چنین رزمایش هایی می تواند پیام محکمی به تهدیدهای کشورهای غربی باشد و بسیج و سپاه همواره آماده دفاع از منافع ملی در برابر هرگونه تجاوز و تعرض هستند.

وی رزمایش اقتدار ثارالله(ع) را شامل پیام هایی هم برای دشمنان و هم برای دوستان کشورمان عنوان کرد و ادامه داد: مهمترین پیامی که این رزمایش می تواند داشته باشد رساندن پیام صلح به کشورهای منطقه است.

حکیمی پور با بیان اینکه ایران تنها قدرت مستقل در خاورمیانه است افزود: برگزاری این رزمایش ها می تواند کمک زیادی در استقلال کشور داشته باشد و اینکه امنیت کشور با برگزاری چنین رزمایش هایی تقویت می شود.