به گزارشافکارخبر،اصحاب کریمی معاون اجرایی سپاه تهران در رابطه با اهداف برگزاری رزمایش اقتدار ثارالله گفت: بسیج مدافع ارزش ها است و نشان دادن اقتدار و انسجام بسیج یکی از اهداف برگزاری این رزمایش است.

وی افزود: همه گردان های نمونه از رده های سپاه تهران در این رزمایش طی یک برنامه منسجم اقتدار و عظمت بسیج را به جهانیان نشان خواهند داد.

کریمی در رابطه با پیام این رزمایش به دشمنان نظام جمهوری اسلامی گفت: آن ها بدانند که بسیجیان تا آخرین قطره خون پای انقلاب و امام و رهبرشان ایستاده اند واین شعار نیست.

معاون اجرایی سپاه تهران با اشاره به اینکه برگزاری اینگونه رزمایش ها نشان دهنده پیروی از امام راحل(ره) و اطاعت از رهبرانقلاب است خاطرنشان کرد: ما با برگزاری این رزمایش ثابت می کنیم، همانگونه که امام خمینی(ره) فرمودند «اسرائیل باید از بین برود» ما هم آماده و گوش به فرمان رهبری هستیم.

کریمی در پایان تصریح کرد: بسیج در موضوع تامین امنیت کشور می تواند صاحب نظر و پایکار باشد و پشتوانه مستحکمی برای نظام جمهوری اسلامی است.