به گزارشافکارخبر،زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخابات مجلس دهم گفت: اصول‌گرایان نشان داده‌اند که هر جا حول محورهای اصولی هماهنگی داشته باشند، پیروزی با آنان است.

وی در توضیح این مطلب افزود: ‌شعارهای طیف اصول‌گرا به منویات رهبری نزدیک‌تر است و در صورت وحدت و کنار گذاشتن عوامل تفرقه، حتماً پیروزی در انتخابات آینده مجلس از آن آنان خواهد بود.

طبیب‌زاده در ادامه گفت: وحدت اصول‌گرایان باید روی کسانی صورت گیرد که واقعاً تمایلات اصول‌گرایانه داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تهیه فهرست در طیف اصولگرا برای مجلس شورای اسلامی باید مراقب بود کسانی به فهرستها وارد نشوند که پس از ورود به پارلمان در موضعگیریها کنار اصلاحطلبان قرار گیرند، مانند آنچه در مجلس نهم شاهد بودیم.