به گزارشافکارخبر،عوض حیدرپورعضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص آغاز رزمایش بزرگ بسیجیان استان تهران با نام اقتدار ثارالله و پیام آن به دشمنان منطقه و فرا منطقه ای بویژه اسرائیل گفت: رزمایش های مردمی که توسط مردم به خصوص بسیجیان در نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا کنون برگزار شده است دارای دو پیام اصلی است. یکی پیام آرامش و امنیت به مردم است و دومین پیام این رزمایش این است که هر گونه دست درازی به این مرز و بوم با شدیدترین واکنش از سوی مردم و بسیجیان رو به رو است و بایستی گفت همواره ملت و بسیجیان آماده جانفشانی برای حفظ این نظام و کشوراند. هر متجاوزی که چشم چپ به این مرز و بوم داشته باشد ملت ایران چشم متجاوز را از کاسه در می آورد که نمونه هایش را در ۸ سال دفاع مقدس شاهد بودیم.

وی در ادامه در باب تقویت و اشاعه تفکر بسیجی در برخورد با دشمنان اضافه کرد: تجربه نشان داده است که هر زمان مردم هر ملت در جهت دفاع از خاک و نظام خود متحد شوند، هیچ قدرتی نمی تواند آن را شکست دهد، به همین جهت رزمایش بسیجیان تهران نمونه ای از اقتدار، وحدت و یکپارچگی میان مردم و بسیج در جهت دفاع از منافع ملی برگرفته از ۸ سال دفاع مقدس است.

نماینده مردم شهرضا پیرامون تاثیر برگزاری رزمایش اقتدار ثارالله بر امنیت ملی گفت: حضور اقشار مختلف مردم و بسیجیان در جهت حفظ آرمان های انقلاب اسلامی تقویت کننده صدرصد منافع ملی و تضمین کننده امنیت داخلی است.

وی در باب نحوه واکنش دشمنان در شرایط فعلی به این رزمایش گفت: دشمنان و آن کشورهایی که چشم طمع به کشور ایران را دارند به این رزمایش واکنش منفی خواهند داشت و با شکاف بین بسیج و مردم با هدف تضعیف بنیه و پتانسیل دفاعی مردمی و بسیج شروع به سمپاشی و جنجال می کنند که بایستی با هوشیاری هرگونه توطئه و فتنه گری را در کشور خنثی کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان به دلایل هراس دشمنان از تفکر بسیج و بسیجیان اشاره و تاکید کرد: ملت ما در ۸ سال دفاع مقدس نشان داد می تواند با دست خالی ولی با روحیه جهادگونه بسیجی و اعتقادی راسخ در مقابل قدرت های اول دنیا بایستد و امروز هم دشمنان انقلاب و اسلام بیش از هر چیزی از اعتقاد و تفکر بسیجی هراس دارند.