به گزارشافکارخبر،" حسین شریعتمداری " مدیر مسئول روزنامه کیهان اظهار داشت: برجام برای کشورهای طرف مذاکره‌کننده تعهدآور نیست. به طور مثال موضوع مطروحه از سوی طرف‌های مقابل بر سر تعداد سانتریفیوژها، در حقیقت مسئله‌ای نیست که آن‌ها بخواهند بر سر آن امتیازی بدهند بلکه همواره در مورد آن چیزی که قرار است بگیرند، بحثمی‌کنند.

وی در ادامه افزود: از جمله استدلال‌های برخی که معتقد به نرفتن برجام به مجلس هستند، این است که اگر برنامه اقدام مشترک در مجلس تصویب شود، تبدیل به سند قانونی شده که ما ملزم به اجرای آن خواهیم بود.

شریعتمداری با رد این استدلال گفت: مطابق با اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اگر برجام در شورای عالی امنیت ملی هم تصویب شود، قانونی و الزام‌آور خواهد بود.

وی ادامه داد: بعد از گذشت ۹۰ روز از صدور قطعنامه ۲۲۳۱، اگر ایران یا هر کدام از طرف‌های مذاکره درباره برجام نظر و اعتراضی نداشته باشند، خودبه‌خود این سند، تصویب‌شده تلقی خواهد شد و ما ملزم به اجرای آن خواهیم بود.

شریعتمداری با بیان اینکه در حال حاضر قطعنامه مستند به برجام است، گفت: اما بعد از تصویب توافق، برجام تابع قطعنامه می‌شود.

وی گفت: دوستان می‌گویند که برجام منافع فراوانی برای ما در پی خواهد داشت پس چه نگرانی‌ از تبدیل آن به مصوبه قانونی دارند؟

شریعتمداری با اشاره به توصیه‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایفای نقش موثر مجلس در بررسی برجام، گفت: نمایندگان مجلس باید برای اجرای رسالت خود تلاش کنند. درحالیکه کنگره آمریکا شبانه‌روز زمان زیادی را برای بررسی برجام گذاشته، مجلس ما در مرخصی و تعطیلی به سر می‌برد و این موضوع قابل قبول نیست.

شریعتمداری در همین‌باره خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس در شهریور سال ۶۳، قرار بود که به حج واجب بروند؛ حضرت امام(ره) خطاب به این نمایندگان فرمودند که با وجود اینکه حج شما واجب است اما واجب‌تر از آن، حدود و ثغور حکومت اسلامی است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان تصریح کرد: البته ۵۰ تن از نمایندگان مجلس پیشنهادی را مبنی بر تعطیل نشدن مجلس ارائه کردند اما هیئت رئیسه آن را نپذیرفت. مجلس باید هم در برابر این موضوع پاسخگو باشد و هم اینکه مراقبت کند تا دیگر از این خطاها مرتکب نشود.