به گزارشافکارخبر،سردار سید باقر سادات حسینی معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در حاشیه برگزاری رزمایش اقتدار ثارالله با اشاره به پیام رزمایش اقتدار ثارالله گفت: این رزمایش برای مخاطبان مختلف پیام های متفاوتی دارد؛ در درجه اول پیام ما به دشمنان، پیام اقتدار، ارعاب و تهدید است و قرارگاه های شش گانه و ارگان های مردم پایه به دنیای استکبار می گویند که ما آماده و همیشه در صحنه ایم.

وی عنوان کرد: رزمایش اقتدار ثارالله قطره کوچکی از دریای مواج بسیج و توانمندی ها را نشان داد؛ پیام رزمایش اقتدار به یک وجه اقتدار است و به یک وجه مشخص دیگر ارعاب است و دشمان ما بدانند بسیجیان و مردم ما در وجودشان هنوز شعار مرگ بر آمریکا و آن بی اعتمادی که رهبر معظم انقلاب نسبت به آمریکا اعلام فرمودند، وجود دارد و این شرایط مختلف سیاسی اصل هدف استکبارستیزی بسیجیان را از بین نمی برد.

سردار حسینی بیان کرد: استکبار ستیزی از اصول بنیاد انقلاب اسلامی است؛ دشمن می داند بسیجی هایی که در رزمایش ها حاضر می شوند آمده اند تا حرفی را به دشمنان بگویند.

مسئول معاونت فرهنگی سپاه تهران با اشاره به واکنش دشمنان در مواجهه با رزمایش اقتدار ثارالله اظهار داشت: هرچه قدرت های بین المللی بخواهند به طریقی پیام های این رزمایش را نفی کنند، نمی توانند و برای دوستان و آحاد مردم دنیا در عرصه جهانی، این رزمایش پیام قوت قلب، دوستی و انسانیت است.

سردار حسینی در مورد نمایش فعالیت های فرهنگی که در این رزمایش و در سطح استان تهران انجام شده است، تصریح کرد: امروز تاثیر اقدامات فرهنگی، تبلیغی و عملیات روانی به خوبی در بسیجیان قابل مشاهده است و می توانیم در عرصه های اجتماعی در سطح شهر بیشتر فعایت کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در رزمایش اقتدار ثارالله جنبه های اقتدار و قدرت سخت بیشتر از فعالیت ها فرهنگی و عملیات روانی نمایان است و یکی از قدرت های نرم حضور پر قدرت بسیجیان در صحنه است و این حضور گسترده توان کوچکی از قدرت نرم و قدرت فرهنگی است و ما می توانیم درعرصه قدرت نرم تبلور جمهوری اسلامی را در بین بسیجیان به دنیا نشان دهیم.