به گزارشافکارخبر،مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه رزمایش اقتدار ثارالله در رابطه با پیام این رزمایش اظهار کرد: مهم ترین پیامی که از این رزمایش آمادگی و قدرت درونی ما است. پشتوانه همه نیروهای ما بعد از خدا به نیروهای داخلی است.

وی ادامه داد: مقاومت درونی ما که در منطقه هم به خوبی رسوخ کرده و ما امروز نتایج آن را می بینیم نشان می دهد که ملت ما برای هر توطئه ای آماده است و می تواند هر توطئه ای را خنثی کند.

رئیس شورای اسلامی اسلامی شهر تهران اذعان داشت: با توجه به برگزاری این رزمایش باید توجه داشت که در جامعه بین الملل روی ملتی که آماده است به گونه دیگری حساب می کنند تا ملتی که خواب و سست باشد و انسجام نداشته باشد. این انسجام و این آمادگی دشمن را متوجه می کند که باید با تدبیر دیگری و با شان ملت ما با ما برخورد داشته باشد.

چمران در پایان با اشاره به همراه بودن شورای اسلامی شهر تهران با بسیجیان در این رزمایش تاکید کرد:برگزاری این رزمایش در امنیت دفاعی و داخلی ما بدون شک تاثیرگذار است و شواری شهر نیز همانند همه مردم شهر با همه بسیجیان همگام خواهد بود.