به گزارشافکارخبر، مرضیه افخم فزود: این که گفته شده ایران در آستانه دستیابی به بمب اتمی بوده یک دروغ بزرگ است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و دکترین دفاعی خود هرگز در صدد دستیابی به بمب هسته ای نبوده، و نخواهد بود.

سخنگوى وزارت امورخارجه در ادامه تصریح نمود، این دیپلماسی جمهورى اسلامى ایران بود که ناکارآمدی تحریم ها را به اثبات رسانده و آمریکا را ناگزیر از حضور بر سر میز مذاکرات نمود.

وی اعتراف مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه سخت ترین تحریم ها هم نتوانست جمهوری اسلامی را به زانو درآورد را یکی از دستاوردهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بیان نمود.

"جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در نامهای خطاب به قانونگذاران کنگره آمریکا گفت: با طرح اتهاماتی علیه ایران مبنی بر حمایت از تروریسم در منطقه و ایجاد تهدید علیه اسرائیل نوشته است: درباره تغییر رفتار ایران پس از اجرای برجام دچار توهم نشده ایم.به همین دلیل ما بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای متمرکز شده ایم. چرا که چالش هایی که یک کشور مسلح به سلاح هستهای می تواند به وجود آورد متفاوت از چالش هایی است که کشوری بدون سلاح هسته ای می تواند ایجاد کند