به گزارش افکارخبر، نتایج نظرسنجی سی ان ان / او آر سی نشان می دهد ۴۳ درصد از جمهوریخواهان و ۲۹ درصد از آمریکایی ها معتقدند " باراک اوباما، " رئیس جمهور آمریکا مسلمان است. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد بیشتر آمریکایی ها معتقدند باراک اوباما در آمریکا متولد شده است و ۲۰ درصد از آنها بر این باورند که وی خارج از آمریکا متولد شده است. ۹ درصد از این افراد اعلام کردند مدارکی وجود دارد که نشان می دهد این رئیس جمهور خارج از آمریکا متولد شده است.

در خصوص مذهب باراک اوباما، ۳۹ درصد معتقدند وی پروتستان یا مسیحی است. ۱۱ درصد معتقدند وی به هیچ وجه فردی مذهبی نیست. ۱۴ درصد نیز هیچ عقیده ای در خصوص مذهب وی نداشتند.
این نظرسنجی از ۴ تا ۸ سپتامبر سال جاری(۱۳ تا ۱۷ شهریور) انجام شد. در این نظرسنجی ۱۰۱۲ آمریکایی از طریق تلفن مصاحبه شدند. ۲۷ درصد از شرکت کنندگان خود را دموکرات، ۲۴ درصد خود را جمهوریخواه و ۴۹ درصد خود را مستقل یا عضو احزاب دیگر معرفی کردند.

گفته می شود اگر چه پدر و پدر خوانده باراک اوباما هر دو مسلمان بودند، وی مسیحی است و در هاوایی متولد شده است.