به گزارش افکارخبر، محمدزارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات در مورد آخرین فعالیت سیاسی انتخاباتی حزب متبوع خود اظهار داشت: مانیفست انتخاباتی حزب مردمی اصلاحات نهایی و کامل شده است بنابراین همه باید بر طبق این مانیفست فعالیت خود را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه بنا داریم با دکترین جدیدی وارد انتخابات شویم، گفت: سیاست کاری ما این است که طیف‌های مختلفی را جذب کنیم تا بتوانیم مجلسی معتدل، قدرتمند و پویا شکل دهیم.

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات خاطرنشان کرد: مطلوب ما این است که در مجلس دهم فراکسیونی به نام حزب مردمی اصلاحات شکل بگیرد. بنابراین دقیقا بررسی کرده‌ایم که در شهرستان‌ها و استان‌ها از کدام کاندیدایی حمایت کنیم.

فومنی در مورد مانیفست انتخاباتی حزب مردمی اصلاحات توضیح داد: این مانیفست در ۶۰ صفحه مدون شده و بندهای مختلفی دارد که ما به عنوان سند انتخاباتی خود به تمام شهرستانها و دفاتر خود در استانها ارسال کرده ایم و آنها نیز موظفند بر طبق این مشی فعالیت کنند.