به گزارش افکارخبر، حسین امیرعبداللهیان با رد برخی ادعاها درباره سفیر ایران در صنعا افزود: سفیر کشورمان در صنعا صرفا چند روزی برای معاینات پزشکی به کشور آمده است.

وی گفت: سفیر جمهوری اسلامی ایران در تمام مدت تجاوز عربستان به یمن و بمباران های سخت صنعا در این شهر حضور داشته است و بی تردید سفارت کشورمان به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد.

امیرعبداللهیان افزود: به منظور حفظ امنیت اماکن دیپلماتیک متعلق به تهران در صنعا برابر حقوق دیپلماتیک و کنسولی هشدار لازم به عربستان داده شده است.

وی تاکید کرد: ما قویا از مردم یمن در مقابله با تروریسم حمایت خواهیم کرد و به حمایت های موثر سیاسی و انسانی خود از مردم این کشور ادامه خواهیم داد.

معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: بار دیگر تاکید می کنیم که یمن پیروز نظامی نخواهد داشت و از راهکار سیاسی و نقش نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در این کشور و نتایج حاصل از گفتگوی یمنی - یمنی حمایت می کنیم.