به گزارش افکارخبر، " قدرتعلی حشمتیان " از تدوین آیین‌نامه جدید خانه احزاب خبر داد و اظهار داشت: آیین‌نامه جدید خانه احزاب عصر امروز(دوشنبه ۲۳مرداد ماه) بررسی و تصویب خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تدوین آیین‌نامه جدید کمیته‌ای متشکل از هفت نفر تشکیل شده که " حسن غفوری‌فرد "، " حسین کمالی "، " یدالله طاهرنژاد "، " مرتضوی‌کیاسری، " مصطفی کواکبیان "، " محمدجواد حق‌شناس " و بنده از اعضای آن هستیم.

نایب رئیس خانه احزاب با بیان اینکه آییننامه قبلی این شورا بر اساس ۱۵ نفر تدوین شده بود، افزود: آییننامه جدید بر اساس ۲۱ نفر تهیه و تدوین خواهد شد.