به گزارش افکارخبر، روزنامه وطن امروز برای گزارش صفحه نخست خود با عنوان «انتقادات صریح منوچهر متکی از مخالفت دولت با بررسی برجام در بهارستان»، تصویری را برگزیده که مربوط به دوره وزارت متکی و زمانی است که او به عنوان وزیر خارجه در یکی از نشست های سازمان ملل حضور داشته است.

عکس/هم نشینی ظریف و عراقچی با متکی