سردار همداني : عدم دخالت نظاميان در سياست، شامل بسيجيان نميشود.

به گزارش " افکار "؛ سردار همدانی معتقد است این تدبیر و سیاست که نظامیان وارد عرصه‌های سیاست نشوند شامل نظامیان می‌شود، اما شامل بسیجیان نمی‌شود.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران در حاشیه مراسم اختتامیه اردوهای هجرت ۳ در رابطه با تفاوت میان بصیرت و بنیش سیاسی و دخالت نظامیان در قدرت گفت: این تدبیر و سیاست امام شامل نظامیان می‌شود، اما شامل بسیجیان نمی‌شود. اگر ما فرض را بگذاریم براینکه براساس تدبیر امام عزیز مملکتی که ۳۶ میلیون جمعیت دارد بایستی ۲۰ میلیون آن بسیجی باشند و امروز مقام معظم رهبری می‌فرمایند همه ۷۰ میلیون جمعیت ایران بسیجی هستند. اگر ما بگوییم بسیجیان وارد عرصه سیاسی نشوند، پس چه کسی باید وارد شود ما مگر به جز این مردم کسی دیگری هم داریم.

همدانی تصریح کرد: این برداشت غلط و اشتباهی است که فکر می‌کنند بسیجیان نباید وارد شوند.

وی درباره بسیجیانی که به عضویت نهادهای نظامی در‌آمده‌اند نیز گفت: بسیجیانی که به عضویت نظامی درآمده‌اند حق ورود در فعالیت‌های سیاسی ندارند و بینش و فهم سیاسی را هم مردم باید داشته باشند و اتفاقا نظامیان ما بیش همه، باید این بینش را داشته باشند تا درست تشخیص دهند.

وی در پاسخ به این سوال که بعضا نزدیک شدن به مواضع برخی احزاب از سوی عده‌ای از سپاهان دیده شده و این موضوع را چگونه تکفیک می‌کنید، متذکر شد: ممکن است یک یا دو نفر در هر جایی تخلف انجام دهند، اما در مجموع سیاستگذاری سپاه و فرماندهی سپاه در این است که آن مرزی که مشخص شده که ما ورود در احزاب سیاسی نداشته باشیم، کاملاً رعایت می‌شود و سازوکار آن نیز پیش‌بینی شده است.

سردار همدانی همچنین به ایلنا گفت: ما هیچ وقت پاسدارمان را منع نمی‌کنیم و در انتخابات و با جاهای دیگر به او دیکته نمی‌کنیم که فلان گرایش را داشته باشد. این از اول انقلاب بوده از همان دوران اول سپاه بوده و زمان حیات امام همه همین بوده است و یک چهار‌چوب کلی است که اعلام شده است.

/ ب.