افكار نيوز - دانشجويان دانشگاه تهران پس از اهانت به قرآن در اقدامي ابتكاري پرچم اسرائيل و آمريكا و انگليس را مقابل دانشكده ها كشيدند كه دانشجويان نيز روي اين پرچم ها عبور كنند و با لگدمال كردن پرچم اين كشورها نفرت خود را از اين سه كشور نشان دهد.

اما در این میان اقدام اساتیدی مانند دکتر صادق زیباکلام و دکتر سیف زاده و دکتر رمضان زاده تعجب دانشجویان را برانگیخته است.

دکتر صادق زیبا کلام که هر از چند گاهی با اظهار نظرهای خود به صدر رسانه ها می‌آِد، در هنگام ورود به دانشکده‌ها از جمله دانشکده حقوق از روی پرچم های پریده و از راه رفتن بر روی آنها خودداری می کند.

به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، این استاد دانشگاه بعد از پرش این حرکت را به خاطر احترام به پرچم و تمدن دولت‌هایی مانند اسرائیل و امریکا است.

دکتر زیبا کلام پیش از این در برنامه سیاست در شبکه چهار سیما، خود را فردی لیبرال و حامی و دوستدار رضا خان معرفی کرده بود.

/ ب.