گروه سیاسیافکارخبر، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده جلسه علنی دارد. در جلسه روز سه شنبه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پاسخ به سوال شش نماینده تهران و محمود گودرزی برای پاسخ به نماینده ایلام سه شنبه آینده در صحن مجلس حاضر می شوند.

مهرداد بذرپاش، علي اصغر زارعي، حسين نجابت، سيدمحمود نبويان، محمد سليماني و سيدمسعود ميركاظمي نمايندگان تهران، شميرانات، ري، اسلامشهر و پرديس از جنتی و احمد شوهاني نماينده ايلام از گودرزی سوال خواهند پرسید.