عکس دیدهنشده از شهید مرتضی آوینی

در این عکس که به نظر میرسد در فصل سرما گرفته شده است، سید پشت یک خودرو وانت حامل رزمندگان مسلح دیده میشود.