گروه سیاسیافکارخبر

، هفته آینده کمیسیون اقتصادی، انرژی و برنامه، بودجه و محاسبات رسیدگی به برجام را در دستور کار خود دارند.

بررسی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱ + ۵ در دستور کار روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. همچنین کمیسیون انرژی مجلس بعدازظهر روز یکشنبه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) با حضور مسئولین و کارشناسان محترم وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دستور کار خود دارد.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز بعدازظهر روز یکشنبه موضوع برجام و تبعات و نتایج اقتصادی و بانکی آن با حضور مسؤولین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را بررسی خواهد کرد.

هفته گذشته سه کمیسیون حقوقی و قضایی، آموزش و تحقیقات و فرهنگی مجلس نیز بررسی برجام را در دستور کار خود داشتند.

برای بررسی برجام در مجلس کمیسیون ویژه تشکیل شده که دارای ۱۵ عضو است. کار این کمیسیون از روز چهارشنبه ۲۸ مرداد شروع شد. علاوه بر کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به برجام، کمیسیونهای تخصصی هم به بررسی برجام خواهند پرداخت.