سایت آینده نیوز که بعد از اتفاقات حوادث سال گذشته فیلتر شده و مدیر مسئول آن مدتی بازداشت شده بود رفع فیلتر شد.
به گزارش افکار این سایت بعد از گذشت 8 ماه هم اکنون اخبار خود را به روز می کند.