نشست خبری اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور که قرار بود فردا یکشنبه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شود لغو شد.

به گزارش مهر، اداره کل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور اعلام کرده است که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور ساعت ۱۱ روز یکشنبه با خبرنگاران رسانه ها و مطبوعات داخلی و خارجی مصاحبه خواهد داشت.

بنا بر این گزارش این نشست لغو شده و تا کنون زمان دیگری برای نشست خبری رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام نشده است.