افکار -۳ عضو خانواده اي در مشگين شهر استان اردبیل توسط پسر ارشد خانواده به طرز دلخراشی به قتل رسيدند .

در این حادثه دلخراش و فجیع که هنوز انگیزه آن مشخص نشده است پسر ارشد خانواده با ضربات چاقو مادر ۵۱ ساله، خواهر ۲۶ ساله و دختر خواهر ۷ ساله خود را کشت.

ماجرا از آنجا آغاز شد که غیبت سه روزه اعضای یک خانواده در روستای چپقان از توابع بخش مشگین‌ شهر باعثتعجب اهالی محل گردید بنابراین پس از پیگیریهای متعدد همسایگان با شکستن قفلِ در، وارد خانه آنها می شوند و پس از ورود پیکر بی جان این سه تن را مشاهده می کنند.

بنا بر اعلام پلیس تحقیقات اولیه نشان می دهد که قاتل این حادثه دردناک به اتهام قاچاق موادمخدر محکوم به اقامت اجباری در یکی از استانهای جنوبی کشور بوده که به تازگی به روستای محل اقامت خود بازگشته است.