آزاده اردکانی مدیر موزه ملی ایران همچنان معتقد است که مدیریت بر موزه ملی ایران نیاز به تخصص مرتبط ندارد چرا که موزه ملی پژوهشکده نیست که مدیریت آن نیاز به تخصص خاصی داشته باشد.

به گزارش سرویس سیاسی «فردا» از زمان انتصاب اردکانی به ریاست موزه ملی ایران چند نکته همواره پیرامون این انتصاب وجود داشته است. یکی از این نکات تحصیلات و سابقه کاری وی بوده است.

آزاده اردکانی کارشناس میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی است که تا پیش از نشستن بر کرسی ریاست موزه ملی ایران هیچ سابقه مدیریتی قابل توجهی در حوزه کاری فعلی خود نداشته است.

وی در پاسخ به انتقادات گسترده ای که از این منظر به او شده، تاکید کرده که مدیریت موزه ملی ایران نیاز به تخصص ندارد.

اردکانی در گفتگویی با هفته نامه پنجره، گفت: همان روز اول که از من در خصوص بحثتخصصی سئوال شد، گفتم جوابی ندارم. من از خود کارنامه ای ایجاد می کنم که همه می توانند بیایند و ببینند.

وی با بیان اینکه موزه ملی ایران یک پژوهشکده نیست که مدیریت آن نیاز به تخصص خاصی داشته باشد، افزود: در این خصوص حتی مدتی پیش با یکی از رؤسای موزه کشورهای خارجی نشستی داشتم، ایشان نیز به من گفت در این رشته تخصصی ندارم، ولی بحثهای رسانه ای در خصوص مدرک شما را شنیده ام. خوب ببینید این حاشیه ها تا کجا بازتاب داشته است.

اردکانی در دفاع از انتصاب خود تا آنجا پیش رفت که مدعی شدع مدیریت های تخصصی آسیب هایی نیز به همراه دارد و موزه ملی را از اهداف خود دور می کند. او توضیح داد: اگر کسی در رشته خاصی مانند باستان شناسی تحصیلات داشته باشد، به هر صورت اهداف کلان موزه را به آن سمت جهت می دهد و بخش های دیگر مورد غفلت واقع می شود و اعتبار علمی موزه از بین می رود.

از نظر وی این اتفاق در دوره مدیران قبلی افتاده و علایق موجود در بعضی از مدیران گذشته، ضربه بدی به اعتبار علمی موزه وارد کرده است.

موضوع مورد مناقشه دیگر در خصوص انتصاب اردکانی، ارتباطات او با رئیس سازمان میراثفرهنگی قبلی و فعلی است. این کارشناس میکرو بیولوژی قبل از مدیریت بر موزه ملی ایران، معلم خصوصی زبان انگلیسی اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی بوده است.

او در این خصوص گفته است: من افتخار می کنم که شغل معلمی داشته ام. شاید بگویم یکی از اتفاقات مهم زندگی من همسرم بوده که شاگرد کلاس زبان من بوده است!

وی درباره تدریس زبان برای مشایی و بقایی نیز گفت: در این خصوص نیز افتخار می کنم که توانستم در خدمت این دوستان باشم.

اردکانی در پاسخ به این سئوال که این شاگردان شما شاگردان خوبی بودند، اظهار داشت: به هر صورت باید افتخار کنم که توانستم در خدمت این دوستان بوده و هرچقدر کم هم که شده، بتوانم مثمر ثمر باشم.

اردکانی درباره حاشیه های مراسم رونمایی از منشور کوروش و حضور سفیر انگلیس در این مراسم هم گفت: من به صورت قاطع می گویم سفیر انگلیس در مراسم رونمایی حضور نداشته است. حال بعضی از رسانه ها به آن پرداختند من از آن مطلع نیستم که با چه مدارک و مستنداتی این صحبت را می کنند.