به گزارش افکارخبر، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام فعالیت این کمیسیون را منتهی به تهیه گزارش نهایی پیرامون برجام ندانست و گفت: فعالیت‌ها و اقدامات کمیسیون ویژه بررسی برجام پایان نیافته و قرار است گزارش تفصیلی این کمیسیون در بیش از هزار صفحه ظرف حداکثر ۲ ماه آینده تهیه شود.

وی هدف از تهیه گزارش تفصیلی هزار صفحه‌ای از سوی کمیسیون ویژه برجام پیرامون ابعاد جمع‌بندی مذاکرات وین را برای ثبت در تاریخ دانست و افزود: این گزارش شامل مشروح مذاکراتی است که با اعضای تیم فعلی و سابق هسته‌ای و نیز مهمانان دیگر در این کمیسیون داشته‌ایم.

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام اظهار داشت: این کمیسیون برای تهیه و تدوین گزارش تفصیلی جلسه‌ای نخواهد داشت، زیرا اسناد، مدارک و مشروح مذاکرات کمیسیون موجود است و نیازی به برگزاری جلسه به‌صورت ثابت نیست، اما ممکن است بنا به ضرورت و همفکری، اعضا دور هم جمع شده و جلسه‌‌ای تشکیل دهند.

نقویحسینی اعلام کرد: قرار است گزارش تفصیلی کمیسیون ویژه بررسی برجام، پس از نهایی شدن به مقامات ارشد کشور، سران قوا و دبیر شورای عالی امنیت ملی ارائه شود.