به گزارش افکار خبر، محمد کوثری عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بیانیه ای که با امضای پنج نفر از اعضای کمیسیون برجام در رسانه ها منتشر شده و نسبت به گزارش پرافتخار و متقن کمیسیون اعتراض شده است کاری غیرمنطقی است.

وی در همین رابطه افزود: هر جمعی ممکن است درباره امری اختلاف نظر داشته باشند. به هرحال پس از بحثبین خودشان رای گیری کرده و رای اکثریت مبنا قرار می‌گیرد و تهیه گزارش کمیسیون برجام نیز از این قاعده مستثنی نیست.

عضو کمیسون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: سه نفر از این دوستان جلسه روز گذشته را ترک کردند و در این افتخار مشارکت نداشته و خود را محروم کردند اما تعجب بنده از آقایانی است که تا آخرین لحظه در جلسه کمیسیون حاضر بودند و در تصویب گزارش نقش ایفا کردند و برخی از بندهای پیش‌نویس گزارش را تصحیح، حذف یا اضافه نمودند.

کوثری با اشاره به اینکه بنده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خدمت آقای بروجردی به عنوان رئیس کمیسیون هستم، عنوان کرد: مواردی هست که برخی اعضا با نتیجه جلسه و مصوبات آن موافق نبوده‌اند ولی هیچ وقت به خود اجازه نمی‌دهند که نتیجه کار را زیر سوال ببرند. آیا این رفتار در مردم ایجاد ذهنیت رفتار دوگانه در زمان ریاست و غیر آن نمی کند؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خاتمه متذکر شد که من نسبت به کار هر پنج نفر به ویژه همکاران خود در کمیسیون امنیت معترض هستم و اگر بنا باشد جزئیات جلسه کمیسیون با مردم مطرح شود قطعا به صلاح برخی دوستان ما نخواهد بود. اما فعلا به رسم احترام ترجیح می دهم سوال خود را در اولین جلسه کمیسیون مطرح کنم.