به گزارش افکار خبر، کرمی فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی در صبحگاه یگان ویژه در هفته نیروی انتظامی گفت: امروز شاهد رونمایی از اولین گردان مخصوص ضداغتشاش با تجهیزات پیشرفته ساخت داخل کشور متناسب با راهبردهای بازدارنده هستیم.

وی مأموریت اصلی یگان‌های ویژه ناجا را کنترل اغتشاشات، رهایی گروگان و مقابله با تیم‌های تروریستی و پشتیبانی از پلیس‌های تخصصی در ارتقاء امنیت اجتماعی دانست و گفت: اخیراً دفاع شهری نیزبا توجه به تهدیدات سلفی تکفیری نیز به وظایف یگان‌های ویژه اضافه شده است.

کرمی تصریح کرد: یگان‌های ویژه با نیروی انسانی مجرب، جوان و آموزش دیده تنها یگان واکنش سریع کشور می‌باشند که ۲۴ ساعته آماده اجرای ماموریت در تمام استان‌های کشور هستند.

وی راهبرد یگان‌های ویژه در کنترل اغتشاشات بازدارنده را ۴ اصل عملیات آمادگی و حرکت، عملیات بازدارنده، عملیات برق‌آسا و عملیات تثبیت و عادی‌سازی دانست.

فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی برای اجرایی کردن راهبردها و مأموریت‌های یگان ویژه آموزش‌های نوین و تجهیزات مناسب با راهبرد در داخل کشور از جمله خودروهای سدکننده، خودروهای هجومی و نفوذ‌کننده، انواع آب‌پاش‌ها و تجهیزات انفرادی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: راهاندازی واحدهای حرفهای و پشتیبانی همچون یگان حافظ صلح، واحد پشتیبانی هوایی، پلیس افتخاری، یگان ضداغتشاش زنان و یگان اسواران را در طی ۳ سال اخیر از جمله اقدامات دانست.