به گزارش افکار خبر، حسینعلی امیری با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به دستگاههای رای گیری الکترونیکی، گفت: نامه شورای نگهبان به وزارت کشور در مورد ایرادات این شورای نسبت به دستگاه های الکترونیکی مربوط به هفته گذشته است.

سخنگوی وزارت کشور، افزود: پس از آنکه نمونه دستگاه رای الکترونیکی را به شورای نگهبان فرستادیم، کارشناسان این شورا نقطه نظراتی پیرامون دستگاه داشتند که نظرات آنان تامین و ایرادات‌شان برطرف شد.

امیری خاطرنشان کرد: فردا نمونه دستگاه رفع اشکال شده به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا این شورا نظر نهائی خود را در مورد صندوق اخذ رای الکترونیک اعلام کند.

ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اخیراَ گفته بود: درباره صندوقهای الکترونیک انتخابات که چندی پیش از سوی وزارت کشور به این شورا ارسال شده بود، توسط کارشناسان این شورا بررسی شد و ایرادات و نواقص این صندوق ها به طور کتبی به وزارت کشور اعلام شد. منتظریم همکاران ما در وزارت کشور نمونه صندوق الکترونیک اصلاحشده را ظرف چند روز آینده به شورای نگهبان ارسال کنند.