به گزارش افکار خبر، سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس طرح مجلس برای اجرای برجام انجام تخلفات بسیاری در کشور محتمل است، گفت: این طرح برای آینده کشور خطرناک است.

وی افزود: اینکه به موجب تصویب شورای عالی امنیت ملی، بازرسی از مراکز هسته ای و بازجویی از دانشمندان کشور بر اساس قانون کشور انجام نخواهد پذیرفت، امری است که برخلاف برجام است و اگر بر آن اصرار شود بدون شک تحریم ها لغو نخواهد شد و بر اساس این توافق ظرف مدت یک ماه تحریم ها دوباره برخواهد گشت اما اگر ما بخواهیم به شرایط قبلی خود برگردیم، سه سال طول خواهد کشید. اینها نقاط ضعفی است که نمایندگان اصولگرای مجلس بر سر آن حرف دارند.

این نماینده اصولگرای مجلس گفت: باید تمام بندهای برجام و گزارش کمیسیون ویژه در طرح مجلس گنجانده شده تا قابل بحثو بررسی باشد.

حسینی با اشاره به اینکه دولت، ارائه لایحه که خواسته نمایندگان است را به مجلس ارائه نکرد، خاطرنشان کرد: این دولت، دولت استقامت و پایداری نیست، این دولت توان مقابله با آمریکا را ندارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به فاجعه منا ادامه داد: قرار بود گذرنامه ایرانی عزت و اعتبار داشته باشد اما وقتی وزیر ما را نمی پذیرند این نهایت ذلت است؛ اگر نهیب رهبری نبود، خبری از عزت حجاج ایرانی در مکه وجود نداشت.