به گزارش افکار خبر، نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با اعلام این خبر گفت: تغییرات بسیار اندکی در این طرح اعمال شده که از جمله آنها می‌توان به تغییر زمان ارائه گزارش وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی اشاره کرد. قرار بود این گزارش هر ۶ ماه یک بار ارائه شود که در تغییر اعمال شده به ۳ ماه یک بار تغییر کرد.

وی افزود: براساس تغییر اندک در جزئیات، هر ۶ ماه یک بار نیز کمیسیون امنیت ملی به مجلس گزارشی در این باره ارائه خواهد کرد.