به گزارش افکار خبر،، این در حالی است که این یادداشت اساسا در توصیف بایدها و نبایدهای «روشنفکر» و «روحانی» ایده آل به رشته تحریر درآمده است.

هفته گذشته، پس از فاجعه منا، سردبیر «وطن امروز» در نامه ای غیررسمی در صفحه اینستاگرام خطاب به وزیر ارشاد و معاونت مطبوعاتی با اشاره به ارجاع پرونده این روزنامه به دادگاه برای تیترهای «خبر مرگش» و «بیمار سعودی»، نوشته بود: «باتوجه به جنایات آل سعود خصوصا در ۶ ماه اخیر که جای تردید برای هیچ بنی بشری مبنی بر رذالت این خاندان باقی نگذاشته و دشمنی سعودی با ایران و ایرانی بر همه ثابت و واضح شده، این انتظار غیرمنطقی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارجاع به دادگاه روزنامه وطن امروز در ۲ مورد ذکر شده را طی نامه ای به مرجع قضایی بازپس گیرد.»

در نامه سردبیر «وطن امروز» به علی جنتی و حسین انتظامی، اضافه شده بود: «زیبنده دولت جمهوری اسلامی نیست که ۴۰۰ تن از حجاجش در بی تدبیری و وحشی گری آل سعود کشته و مفقود شوند و رسانه های سعودی انواع و اقسام اهانت ها و تهمت ها به حجاج و مسوولان ایرانی روا دارند و همزمان روزنامه ای در ایران بخاطر تیتر " بیمار سعودی " پرونده اش با میدان داری دولت در دادسرا مفتوح باشد!»

در واکنش اما، هیات نظارت بر مطبوعات در روزهای تشدید روزافزون تنش با رژیم سعودی، ترجیح داده مجددا پرونده «وطن امروز» را با عنوانی دیگر به دادگاه ارسال کند!