به گزارشافکار خبر،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دقایقی قبل برای شرکت در جلسه بررسی طرح استیضاح رضا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضرشد.

جمعز از اعضای دولت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور را هنگام ورود به صحن علنی همراهی میکردند.