به گزارشافکار خبر،اعضای تعاونی مسکن وزارت جهاد سازندگی سابق شامل اراضی مرادآباد، کاشانک و پونک صبح امروز سه‌شنبه مقابل درب شمال شرق مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان که نشست استیضاح وزیر را برای هم‌زمانی برای تجمع خود انتخاب کرده بودند، تاکید می‌کردند که طبق قانون باید به آنها اجازه ساخت و ساز در زمین‌ها تحت مالکیت آنها داده شود اما این اجازه را به آنها نمی‌دهند.

این افراد که دستنوشتههایی در اعتراض به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دست داشتند اعلام کردند که ۲۰ سال پیش زمینهایی را در شمال شهر تهران به آنها واگذار شده اما همچنان اجازه ساخت و ساز در آن زمینها را ندارند.