به گزارش افکارخبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست یکشنبه هفته جاری پارلمان درخواست دوفوریت طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را برررسی و در نهایت درخواست یک فوریت آن را به تصویب رساندند.

پس از تصویب یک فوریت طرح مذکور هیأت رئیسه مجلس طرح را برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ارجاع داد که همین موضوع انتقادات برخی نمایندگان را در پی داشت.

این افراد معتقد بودند که به دلیل بررسی تخصصی و ویژه برجام در کمیسیون بررسی برجام این طرح باید به کمیسیون برجام ارجاع می‌شد.

بر اساس این گزارش پس از انتقادات نمایندگان نسبت به عدم ارجاع طرح مذکور به کمیسیون ویژه برجام هیأت رئیسه مجلس طرح را به سایر کمیسیون‌ها ارجاع داد که در بین این کمیسیون‌ها نام کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به چشم می‌خورد.

در این بین طرح برجام به کمیسیون ویژه بررسی برجام ارجاع نشد.