به گزارشافکارخبر،در جلسه علنی امروز - سه شنبه ۱۴مهر - پس از بررسی استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با ۷۲رای موافق، ۱۷۵ رای مخالف، ۵رای ممتنع به استیضاح از مجموع آراء۲۵۲ ماخوذه به عباس آخوندی اعتماد کرد.

محمد حسن فرهنگی نیز در خصوص نگاه آیین نامه به مقوله رای گیری گفت : بر اساس آیین نامه پس از انجام استیضاح رییس جلسه عدم اعتماد وزیر را به رای می گذارد.