به گزارشافکارخبر، دیروز برخی رسانه های جهان در واکنش به قرائت گزارش کمیسیون ویژه برجام در صحن علنی مجلس اخبار خلاف واقع منتشر کردند. این رسانه های معروف خارجی رأی گیری مجلس در مورد فوریت بررسی طرح " اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام " را رأی گیری درباره " برجام " انعکاس دادند و مدعی شدند مجلس ایران برجام را تصویب کرده است.

در این راستا خبرگزاری اسپوتنیک(Sputnik) روسیه دیروز طی خبر کوتاهی از تصویب اجرای برجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر دارد.

گاف رسانههای خارجی در انعکاس خبر "تصویب" برجام 1

خبرگزاری انگلیسی رویترز(Reuters) نیز اعلام کرد کمیسیون ویژه برجام به طور مشروط با توافق هسته ای ایران و ۱ + ۵ موافقت کرد. این در حالی است که گزارش کمیسیون برجام در این باره صراحت دارد که وظیفه این کمیسیون رد یا تصویب برجام نیست و این گزارش نظری در این زمینه ابراز نخواهد کرد و ضمن ارائه پیشنهاداتی هرگونه تصمیم گیری را به ارائه لایحه از سوی دولت یا تصویب طرح متناظر با آن از سوی نمایندگان موکول می کند.

گاف رسانههای خارجی در انعکاس خبر "تصویب" برجام 2

همچنین پایگاه خبری وستنیک قفقازا(VestnikKavkaza) خبر از موافقت مجلس ایران با توافق داد و نوشت نمایندگان امروز پس از بررسی گزارش کمیسیون، توافق هسته ای را در صحن مجلس به تصویب رساندند.

گاف رسانههای خارجی در انعکاس خبر "تصویب" برجام 3

خبرگزاری فرانسه(AFP) نیز در گزارشی نوشت کمیسیون برجام در حالی که بر وجود نقص و تهدید امنیتی در توافق هسته ای تأکید کرده، با این حال اعلام کرده باید به همین صورت با توافق کنونی جلو رفت.

گاف رسانههای خارجی در انعکاس خبر "تصویب" برجام 4

همچنین روزنامه صهیونیستی هاآرتص(Haaretz) نوشته است کمیسیون ویژه برجام به توافق هسته ای اوکی داد و به آن بله گفت.

گاف رسانههای خارجی در انعکاس خبر "تصویب" برجام 5

لازم بذکر است که رأی آوردن فوریت طرح الزاماً به معنای تصویب اصل یک طرح نیست بلکه ممکن است فوریت طرح رأی بیاورد و به خاطر فوریت خارج از نوبت بررسی شو، د اما نمایندگان اصل طرح را تصویب نکنند. اگر فوریت طرح توسط نمایندگان رأی نیاورد نیز طرح بصورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفته و در نوبت خود بررسی می شود.

بر اساس مواد ۱۱۵ و ۱۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لوایح و طرح ها چهار نوع هستند: عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی. لایحه و طرح یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. لایحه و طرح دوفوریتی آن است که پس از تصویب دو فوریت، بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و ۲۴ ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می شود. لایحه و طرح سه فوریتی آن است که وقتی سه فوریت آن به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می گردد. طرح های سه فوریتی بندرت مطرح میشوند، مگر در مواقع کاملا اضطراری و حیاتی برای مقابله سریع با خسارت حتمی.