به گزارش افکارخبر، داوود گودرزی رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام و ضمن تقدیر از زحمات اعضای این کمیسیون، گفت: تشکیل اصل کمیسیون بررسی برجام توسط مجلس کار منطقی و درستی بود. مطالبه بسیج دانشجویی هم از ابتدا این بود که مجلس به بحثبررسی برجام ورود جدی داشته باشد.

وی افزود: کمیسیون بررسی برجام در مدت شکل‌گیری با جلساتی که برگزار کرد و با خروجی و گزارشی که ارائه کرد نشان داد که کار خود را به خوبی انجام داده است. می‌شود گفت که یکی از بهترین سندهایی که تا به حال منتشر شده همین گزارشی است که کمیسیون بررسی برجام ارائه کرده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: گزارشی که کمیسیون ویژه بررسی برجام ارائه کرد انصافا بسیار منصفانه و خارج از دعواها و حب و بغض‌های سیاسی بوده و نتیجه یک کار کارشناسی و دقیق است. این گزارش طوری تهیه شده که نشان می‌دهد صدای همه در آن شنیده شده و به آن هم از زاویه موافقان و هم از زاویه منتقدان نگاه شده است.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید از نتیجه این زحمتی که در کمسیون بررسی برجام کشیده شده و گزارش بسیار خوبی که تهیه شده است، بهره‌برداری درستی داشته باشند. دولت، نخبگان و رسانه‌ها هم نیز می‌توانند از این سند استفاده‌های زیادی داشته باشند.

گودرزی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون بررسی برجام و با بیان اینکه طرح مجلس درباره برجام باید متناسب با گزارش کمیسیون باشد، افزود: حال این نمایندگان مجلس هستند که باید اگر طرحی در رابطه با توافق هسته‌ای ارائه می‌شود در آن از گزارش کمیسیون بررسی برجام استفاده کنند.

وی گفت: نمایندگان مجلس در رابطه با برجام یک رسالت تاریخی دارند و نباید اجازه دهند منافع ملت به خاطر منافع حزبی و مباحثسیاسی نادیده گرفته شود.

گودرزی ادامه داد: بسیج دانشجویی نیز متن برجام را مورد بررسی قرار داده و خروجی آن نیز منتشر شد، با بررسی‌های صورت گرفته موضع ما این بود که برجام نمی‌تواند منافع ملت‌ را تامین کند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی تاکید کرد: هدف اصلی از مذاکرات این بود که تحریم‌ها برداشته شود ولی در متن برجام نمی‌توان به صراحت برداشته شدن تحریم‌ها را پیدا کرد.

وی افزود: ملت، جنبش دانشجویی و همه منتظر هستند تا مجلس در مورد برجام تصمیم بگیرد، اگر صادقانه با مردم رفتار شود آنها نیز با تصمیم درست همراهی خواهند کرد.

گودرزی خاطرنشان کرد: تک تک نمایندگان مجلس باید بدانند که در یک شرایط تاریخی قرار گرفته‌اند. آنها باید گزارش کمیسیون برجام را مقابل خود بگذارند و اگر قرا راست طرحی بنویسند به این گزارش استناد کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر برای برجام شروطی گذاشته شود و نواقص آن رفع شود، مخصوصا در بحث تحریمها، میتواند توافق خوبی باشد در غیر این صورت توافق خوبی نخواهد بود.