به گزارشافکارخبر، ناصرالدین شاه هر وقت خسته می‌شد در حواشی یا صفحات آغازین یا صفحات انتهایی برخی از کتب چاپی کتابخانه سلطنتی یا برخی اسناد دولتی نقاشی‌هایی می‌کرد که امروزه تعدادی از آن‌ها باقی مانده و در آرشیو " کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران " و کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان نگهداری می شود.


در ادامه برخی از این نقاشی ها را برای شما قرار داده ایم.
نقاشی جالب ناصرالدین شاه + تصاویر
نقاشی جالب ناصرالدین شاه + تصاویر
نقاشی جالب ناصرالدین شاه + تصاویر
نقاشی جالب ناصرالدین شاه + تصاویر