به گزارش افکارخبر، باوجود حس پیش بینی داد و ستد با ایران و بعد از رفع تحریم‌ها علیه این کشور نگرانی‌هایی نیز در این مسیر وجود دارند. هرچند با وجود ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در تمامی عرصه‌ها این امر بدون چالش نیست و پیامدهای قانونی وجود تحریم‌ها در جای خود از آن جمله می‌باشند.

به نوشته نشریه انگلیسی «مید» بررسی‌های صورت گرفته نشان دادند که تداوم وجود برخی تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشکلاتی را برای شرکت‌های خارجی در مسیر ورود به بازار ایران ایجاد کرده است.

بر این اساس، تنها تحریم‌های اجرا شده علیه ایران و مرتبط با برنامه هسته‌ای این کشور به دنبال توافق وین رفع می‌شوند اما تحریم‌های سال ۱۹۹۵ کنگره آمریکا علیه ایران مرتبط با حقوق بشر و حمایت از تروریست در جای خود باقی خواهند ماند. این بدان مفهوم است که شرکت‌های نفتی، بانک‌ها و دیگر شرکت‌های آمریکا هنوز از اجرای داد و ستد تجاری با ایران ممنوع هستند. البته در این زمینه استثناء نیز وجود دادند منجمله کارخانه‌های هواپیمایی آمریکا که بعد از روز اجرای برجام و رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای می‌توانند با ایران داد و ستد کنند.

در همین رابطه گفته می‌شود شرکت بوئینگ آمریکا قصد دارد در دهه آینده به میزان ۲۰ میلیارد دلار به ایران هواپیما و قطعات لازم را بفروشد.

نشریه مید در خاتمه نوشت: سرمایه گذاران نگران احتمال بازگشت تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای در صورت نقض توافق وین از سوی ایران هستند و عوارض موجود در باقی ماندن تحریمها لزوم بررسی و مشاوره دقیق مسیر داد و ستد با ایران را برای شرکتها با وجود تحریمها تقویت میکند.