افکار نیوز: مهمانپرست: اگر خانم کلینتون رویش می‌شد می‌گفت سپر دفاع موشکی برای دفاع امریکا از موشکهای ایران است، و این توهین به شعور سیاسی ملتهاست.

خانم کلینتون با گستاخی از سپر دفاع موشکی صحبت می‌کند حال آنکه هم ایران، هم ملتها و هم آن کشور سوم می‌داند که این سپر دفاعی به چه منظور است.

انتهای پیام / ب.