به گزارشافکارخبر،احمد بخشایش درباره موضوع ضرر مردم از تأخیر برجام گفت: این که مردم از فردای اجرای برجام میلیون‌ها دلار سود کنند و یا این که با تاخیر اجرای برجام روزانه چند ده هزار دلار ضرر کنند حرف درستی نیست اما قبل از اجرای برجام این نکته مهم است که باید تمامی جوانب مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران دچار رکود شده است و هیچ کس از رکود نفعی نخواهد برد، این که بعد از اجرای برجام نیز معجزه ای رخ دهد هم تصور اشتباهی است بلکه امیدواریم با اتخاذ سیاست‌های درست و حساب شده کشور راه رونق اقتصادی را از سر بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این که نباید توقع مردم را از برجام غیر واقعی کنیم گفت: این که بعد از برجام " چه می‌کنیم " مهم است و این که " چه می‌شود " تاثیر مدیریت و سیاست مسئولان است که امیدواریم از فضای ایجاد شده نهایت استفاده را بکنند.

بخشایش با بیان این که نباید مردم را ملتهب کرد و یا سبب انشقاق آنها شد تاکید کرد: قبل از اجرای برجام ادعاهای بسیاری مطرح است و هیچ کس نمیداند در واقعیت چه چیزی رخ می دهد به همین دلیل از بیان آمارها ارقام و یا مطالب غیر اصولی باید پرهیز کرد، امیدواریم اتحاد و انسجام ملی حفظ شود و مانند همیشه بتوانیم با اتکا به مردم از این پیچ سرنوشت ساز عبور کنیم.